Maria Lavman Vetö
 
Painting
Print
Installation
Animation
Contact & CV
   
Skånemejerierna ur ett kalejdoskopiskt perspektiv
2011
 
biblioteksdisk
2011
 
En modell för att se på saker
2009
 
Walk A Path
2005 
 
1996
 
Den andra sidan av sjön
1994
Hang On Vision  
At Dagbladet Politikens lunchrestaurant in Copenhagen
 
videoclip
 
Hang On Vision - en installation av Maria Lavman och János Vetö på Dagbladet Politikens irestaurang i Köpenhamn, december - januari 1996.

De 1400 anställda fick sitt namn och en krok placerat på en av väggens 28 paneler, från a-ö. En dymo-etikettskrivare, en instruktion/invitation satt på väggen och ett antal krokar fanns tillgängliga. De anställda erbjöds att hänga något på sin egen eller någon annans krok. Gäster på restaurangen inviterades. Mer eller mindre privata angelägenheter blev exponerade De anställda på lönekontoret hängde en röd tråd mellan sig. Någon hängde sitt uppsägningsbrev på kroken. Väggen förändrades hela tiden.

 
Hang On Vision - an installation by Maria Lavman and János Vetö at Dagbladet Politiken in Copenhagen, 1996.

The 1400 employees got their name and a hook placed on one of the wall’s 28 panels, in alphabetic order. A labelprinter, an instruction/invitation and hooks could be found at the wall. The employees were offered to hang whatever on their own or somebody else's hook. All guests were invited to print a label and place it together with a hook on the wall. More or less private matters were exposed on the wall The employees at the payroll-office hung a red thread in between each-other. Sombody hung up his termination-letter. The wall was constantly changing.

 

 

 

Silocollage Skånemejerierna Polhemskolans bibliotek Skyltfönter 2009, Galleri 21