Maria Lavman Vetö
 
Painting
Print
Installation
Animation
Contact & CV
 
Skånemejerierna ur ett kalejdoskopiskt perspektiv
2011
 
Biblioteksdisk
2011
 
En modell för att se på saker
2009
 
  
2005
 
1996
 
1994

 

 

 

 

 

 

 

past next
 
Skånemejerierna ur ett kalejdoskopiskt perspektiv
Ett skissförslag till ett landmärke, en applikation på en silo för att göra Skånemejeriet i Lunnarp mera synligt från alla håll.
Bild- och textdetaljer från mejeriets produkter är uppförstorade och placerade i ett antal grundläggande geometriska former som tillsammans bildar så kallade girihmönster, vanligt förekommande som ornament i arabiska byggnadsverk. Girihmönstret består av fem delar med tillhörande linjer; en regelbunden tiosiding, en regelbunden femsiding, en sexsiding, en fyrsiding och en fluga. Alla sidor på bitarna är lika långa. Mitt på varje sida startar två linjer i samma vinklar mot sidan som fortsätter inåt tills de möter en annan linje. Girihdelarna kan läggas kant mot kant så att de täcker ytan på ett obegränsat antal sätt. I de kalejdoskopiska bilderna känner man snabbt igen Skånemejeriernas speciella bildspråk och symboler. De triangulära formerna kan också påminna om den klassiska tetraederformade mjölkkartongen. Projektet ingår i POFF-Påbyggnadsutbildning inom konstnärlig gestaltning i privat och offentlig miljö. Bilddokumentation från POFF, Skissernas museum i Lund, mars, 2011.
 
 
Skånemejerierna from a kaleidoscopic perspective
"An outline proposal for a landmark, an application on a silo to make Skånemejerier in Lunnarp more visible from all directions. Picture details from dairy products are enlarged and placed in a number of geometric shapes, together creating so called "Girih-patterns", commonly used as ornamentation in Arabic buildings. The Girih-pattern consists of five parts and related lines, a regular decagon, an elongated hexagon, a bow tie, a rhombus and a regular pentagon. All sides of these figures have the same length; and all their angles are multiples of 36° (π/5). The Girih-parts can be put edge to edge and cover the surface of an unlimited number of ways. In the kaleidoscopic images it’s possible to immediately recognize Skånemejerier’s specific imagery and symbols. The triangular shapes can also recall the classical tetrahedron-shaped milk-packaging. This project is a part of POFF, a post-graduated course,  Art projects in Public Space, February 2010 – mars 2011. Pics. from POFF, Skissernas Museum, Lund, mars, 2011.

 

Polhemskolans bibliotek, Lund Skyltfönster, Galleri 21, Malmö Walk A Path, Ronneby Brunnspark Hang On Vision The other side of the lake, Skovlunde Bypark