Maria Lavman Vetö
 
Painting
Print
Installation
Animation
Contact & CV
 
Skånemejerierna ur ett kalejdoskopiskt perspektiv
2011
 
biblioteksdisk
2011
 
En modell för att se på saker
2009
 
  
2005
 
1996
 
1994

 

 

 

 

 

 

 

Skyltfönster Galleri 21
documentation by János Vetö
 
 
En modell för att se /A model for seeing
"Skyltfönster", Galleri 21, Malmö, december 2009

 

Silocallage på Skånemejerier Polhemskolans bilbiotek, Lund Hang On Vision, Dagbladet Politiken