Maria Lavman Vetö
 
Painting
Print
Installation
Animation
Contact & CV
 
Skånemejerierna ur ett kalejdoskopiskt perspektiv
2011
 
biblioteksdisk
2011
 
En modell för att se på saker
2009
 
  
2005
 
1996
 
1994
past next
 
Walk A Path - Ronneby Brunnspark
 
Ronneby Brunnspark är den 300 år gamla berömda rekreationsorten dit man kom för att dricka brunn och få hälsoråd, gå långa promenader och umgås. Man kunde under promenaderna överraskas av toner från en blåsartrio som satt och spelade längs med stigen.

På utställningen "Brunnen - Konst gestaltar ett historiskt parklandskap -" i Ronneby Brunnspark, juni-september, 2005 visades förutom fyra andra installationer "Walk a path" av Maria Lavman Vetö där ljud kombinerades med rörelsedetektorer och en direktuppkoppling till Internet. Besökarna möttes av skyltar när de närmade sig Trollsjön och man uppmanades att tillsammans trampa en stig längs med sjön. Via skyltarna inviterades man också att besöka Walk A Path på Ronneby kommuns hemsida. Fyra gångbroar placerades runt sjön. När man tog ett första steg upp på broarna triggades ett ljud igång. Ljudet skulle också locka andra att gå runt sjön. Ljudsekvenserna bestod bland annat av nybearbetningar av 1890-talets ”brunnsmusik” som var hämtade från ”Vid denna källa”, Oktetten Ehnstedts Eftr. Stockholms Hemvärnsoktett (1999), Caprice, och från när kulturgeograf Mikael Jonassons läser ur sin avhandling ”The Creation of Places in Traffic through Performative Action” (2000), Göteborgs Universitet om hur stigar skapas. Besökarnas vandringar registrerades och visualiserades genom en växande stig av siffror runt en karta av sjön på Ronneby kommuns hemsida. Ola Lenander och Åsa Wegelius var till stor hjälp med programmering. Datorer, sensorer, en webapplikation och ljuduppspelningar skulle synkroniseras.
De fyra andra konstnärerna var Anna Brag, Petter Pettersson, Jukka Värelä och Stina Lindskog.
 
Ronneby Brunnspark is the 300 years old famous resort where the peoples got to drink the water and get health advice, go for long walks and hang out. During the walks in the forest they could suddenly hear tones from a brasstrio sitting playing next to the path.

The exhibition Ronneby Brunnspark – Art forms a historical landscape, June- September, 2005 included five installations. Among these were “Walk A Path” by Maria Lavman, where sound was combined with motion sensors and a direct connection to Internet. The visitors were greeted by signs as they approached the lake were they were invited to create a path together around the lake. Four bridges were placed in the inaccessible areas. When one took a first step up on the bridges a random sound from a sounddatabas was trigged to start. The sound could also attract to walk around the lake. The sound-sequences included new-recorded versions of the music which was played in the 1890s at Ronneby Brunn; “Vid denna källa”, Oktetten Ehnstedts Eft. Stockholms Hemvärnsoktett (1999), Caprice and culuture-geographer Mikael Jonasson was reading from his dissertation “The Creation of Places through Performative Action (2000) about creating pathes. Through the signs they were also invited to visit “Walk A Path” in Ronneby Municipality website where the visitors walks was registrated and visualized by a growing trail of numbers around a map of the lake. Ola Lenander and Åsa Wegelius were a good help in developing/programming.The other four artists were Anna Brag, Petter Pettersson, Jukka Värelä och Stina Lindskog.
 

 

Polhemskolans bibliotek Skyltfönster 2009, Galleri 21 Hang On Vision